Dysor

Vanliga typer av dysor

Det finns egentligen ungefär lika många dysor som det finns användningsområden. En dysa kan behöva vara speciellt utformad för precis den applikation där den ska sättas in. Med det sagt, så finns det vissa ”grunddysor”. Generellt sett kan man säga att det finns tre olika typer av dysor; konvergenta, divergenta samt konvergent-divergenta dysor.

• Konvergenta dysor smalnar av mot flödets utgång, vilket ger en mer riktad stråle.

• Divergenta dysor är bredare vid flödets utgång, och strålen blir därför mer spridd.

• Konvergent-divergenta dysor påminner om timglas i formen. De smalnar alltså först av för att sedan bli bredare vid utgången igen. Dessa dysor benämns också som lavaldysor eller lavalmunstycken, och används i stor utsträckning.

För att förklara för den oinvigde vad en dysa egentligen är, kan man säga att det är ett munstycke. I det vardagliga livet används dysor till exempel i dammsugare och duschmunstycken. Begreppet dysa används dock oftast inom tekniska och industriella applikationer. Dysor kan även ha mer avancerade egenskaper än ett vanligt munstycke.

Hålkon

En dysa kallas hålkon om den är utformad för att ge en ringformad spridningsbild vid utflödet. Det betyder alltså att en hålkon inte ger någon spridning i mitten. Detta åstadkoms av ett tangentiellt inflöde i en virvelkammare eller genom en insats med sneda spår omedelbart före utloppet. Hålkonsdysor kan så klart utformas på olika sätt för att ge olika former av hålkoniska spridningsbilder, med finare eller större droppar, och med större och mindre mellanrum för att ge en jämn spridning.

Fullkon

Duschen från en fullkon ger en spridningsbild som i motsats mot hålkonen är helt fylld med droppar. Detta åstadkoms i regel genom en korsformad insats som ger vätskan avsedd turbulens före utloppen. I form kan den i övrigt variera, den kan vara cirkelrund, kvadratisk eller oval.

Flatstråle

En flatstråle är precis som namnet antyder kort och gott en dysa som ger en flat stråle. Detta sker genom ett elliptiskt hål, alternativt ett runt hål som mynnar tangentiellt mot en deflektor som böjer av och breder ut vätskan till en flat stråle. Naturligtvis kan man få flatstrålen i olika bredder för olika applikationer. En elliptisk flatstråle ger avsmalnande ändar till spridningsbilden. Detta möjliggör perfekt överlappning av flatstråleduschar på samma ramp, till en sammanhängande ridå, med jämn vätskefördelning utmed hela rampen.

Pneumatiska dysor

I en pneumatisk dysa, även kallad en tryckluftsdysa, sker finfördelning av vätskan med hjälp av tryckluft som matas till dysan. Det bildas då en mycket finfördelad spray genom att luften och vätskan blandas. Denna typ av dysa ger de allra minsta dropparna. Duscharna kan antingen vara flata eller runda, med olika spridningsvinklar. Duscharnas form bibehålls endast så länge kraften i den finfördelade tryckluften består. När kraften avtar avdunstar dropparna mer eller mindre beroende på storlek, exponeringstid, relativ luftfuktighet samt andra faktorer. För mer information om olika typer av dysor och deras användningsområden, Kontakta oss gärna.