Dysor och dyssystem för industriella applikationer

PNR - en av de modernaste producenterna av dysor i världen

PNR grundades redan 1968, och har sedan dess designat och tillverkat högkvalitativa dysor och dyssystem för industriella applikationer. Genom otaliga satsningar på både maskiner och kunskap hos våra anställda har vi jobbat oss upp till den ledande posit-ion vi har idag. Detta har varit nödvändigt för att kunna bli en av de mest moderna producenterna av dysor och dyssystem i världen. Det finns ungefär lika många dysor som det finns användare av dem. Vi tillverkar därför tusentals olika produkter så att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett av de mest kompletta sortimenten i världen av dysor och tillbehör till dysor. Vårt utbud uppdateras även löpande, eftersom vi alltid vill utveckla oss och bli mer innovativa inom vårt område. Alla våra produkter är kon-trollerade av vårt eget kontrollsystem som är certifierat av Det Norske Veritas enligt normerna för UNI EN ISO 9001.

Dysor och dyssystem för industriella applikationer

En dysa är enkelt förklarat en teknisk anordning som kan liknas vid ett munstycke. Med hjälp av dysor kan flödet av ett strömmande medium (vanligtvis gaser och väts-kor) kontrolleras som önskas. Vi på PNR Nordic levererar dysor och dyssystem till-verkade av vårt italienska moderbolag till kunder i Sverige, Finland och de övriga nordiska länderna. De produkter vi levererar kan användas inom följande områden:

 • Rengöring
 • Tvättanläggningar
 • Brandskydd
 • Pappers och massa industrin
 • Stålindustrin
 • Läkemedelsindustrin
 • Ytbehandling
 • Kylning
 • Desinfektion
 • Kemiska processer
 • Befuktning
 • Livsmedelsindustri/bryggeri
 • Rökgasrening mm.

Dysor och tillbehör för dysor tillverkade och utvecklade i Italien

All utveckling av nya produkter samt tillverkning av kundspecifika produkter sker på vår utvecklingsavdelning i Italien. Där har vi även ett fullt utrustat laboratorium där vi kontinuerligt följer upp vår egen produktion. Detta gör vi för att säkerställa att vi leve-rerar produkter som stämmer överens med specifikationerna. Hela vårt produktsorti-ment tillverkas av kvalitetsmaterial och med maskiner av högsta klass. Detta gör att vi kan leverera dysor, dyssystem samt tillbehör för dysor av absolut världsklass. Även tillverkningen sker i Italien. PNR i Italien arbetar aktivt mot målen för REACH (Re-gistration, Evaluatin, Authorization and Restriction of Chemicals) tillsammans med både sina kunder och leverantörer.

PNR - världsledande inom tillverkning av dysor och dyssystem

PNR är ett världsledande företag inom tillverkning av dysor och dyssystem och vi assisterar kunder över hela världen. Vi har egna bolag i tolv länder, och under år 2015 fanns vi representerade av säljare i totalt 55 länder världen över. Säljare av våra pro-dukter har full kunskap om de tekniska applikationerna av våra produkter och besitter en stor teknisk kunskap för att kunna hjälpa kunder att hitta den bästa lösningen för just deras behov. Utöver rena dysprodukter kan vi även erbjuda integrerad service och teknisk hjälp. PNR Nordic är stolta över att vara det företag som hjälper kunder i Sverige, Finland och de övriga nordiska länderna. Kontakta oss gärna för mer in-formation och rådgivning om olika typer av dysor och dyssystem.